TURGAY TUNA

"Antik Mısır'da Mumyalar ve Mezarlar"

14 Mayıs 2015 Perşembe, Saat: 15.00

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi

Erzurum Atatürk Üniversitesi, Kültür ve Gösteri Merkezi’nde 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu hazırlık çalışmaları tamamlandı.

Sempozyumda sunulacak bildirilere ilişkin programın ise Nisan ayı sonunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün web sayfası üzerinden açıklanması öngörülüyor.

Uluslararası anlamda dünya kültürel mirasının ortak paylaşımını hedefleyen ve kar amacı gütmeyen bir sanal müze projesi olan Sınırlar Ötesi Müzenin (Museum with no frontiers, MWNF), kültürlerarası diyalogu geliştirme ve ülkelerin ortak kültürel mirasını tanıtmayı amaçlayan yeni çalışması kapsamında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce temsil edilen ülkemizin de yer aldığı 22 ülkeden küratörlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Tarihi Paylaşmak, Arap Dünyası - Avrupa│1815-1918" (Sharing History, Arab World - Europe│1815-1918) konulu sanal müze projesininresmi açılışı 16 Nisan 2015 t

Aydın Müzesi Perşembe Konferansları dizisi Prof.Dr. Hasan MALAY, "Antik Devirde Tralleis'de Yetişmiş Hekimler ve Batı Anadolu'ya Özgü İtiraf Yazıtlarında (Confessio) Sözü Edilen Hastalıklar" konulu konferans ve Yrd.Doç.Dr. Serdar MAYDA, "Aydın’ın Son Onmilyon Yıllık Tarihi; Paleontolojinin Işığı Altında Türkiye Paleontolojisi" konulu konferansıyla devam ediyor...  

Konferans / Conference: "Kırşehir Yassıhöyük Kazıları"... 

Dr. Masako OMURA

Mardin Müzesinin, TÜBİTAK (Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu) Bilim Şenlikleri Destekleme Programı için hazırladığı “Müzeler Yaşamları Değiştirebilir” adlı projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun bulundu.

2015 Uluslararası Müzeler Günü etkinliklerine ilişkin çalışmaları ve duyuruları http://network.icom.museum/international-museum-day linkinden takip edebilirsiniz... 

 

Komşumuz Suriye’deki olumsuz şartlara rağmen, sınırın sıfır noktasındaki Karkamış Kazılarına devam ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle ve Bologna Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nicolo Marchetti Başkanlığında arkeolojik kazı çalışmaları sürdürülen Geç Hitit Dönemi Karkamış Antik Kenti’nin bir bölümü Suriye topraklarında yer almakta. İngiltere’de yayımlanan ve abonelik sistemi ile tüm dünyada okuyucularına ulaştırılan “Current World Archaeology” Dergisinin 70.

Konferans: "Ortaköy-Şapinuva Kazı Çalışmaları: Filolojik ve Arkeolojik Sonuçlar"...

Tarih: 02 Nisan 2015

Saat : 15:15

Yer   : Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferans Salonu

24. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Uluslararası Müzecilik Çalıştayı Başladı...

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen “24. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu" ile müzecilik alanındaki güncel uygulamaların değerlendirileceği "Uluslararası Müzecilik Çalıştayı” 22 Mart 2015 tarihinde ICOM Türkiye Milli Komitesi Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün katkılarıyla Şanlıurfa Nevali Otelde başladı.

 

Sayfalar