Polis başmüffetişi Ahmet Sula, resim, şiir ve el yazısındaki yeteneği ve açtığı sergilerle ilgi çekiyor.