ICOM Türkiye Milli Komitesi

 

4895 sayılı kanunla katılmış bulunduğumuz Birleşmiş Milletler, eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)'nun teşebbüsü ile Paris'te kurulmuş bulunan Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM)’nin değişiklikler yapılan tüzüğüne göre,yeniden hazırlanmış olan "Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği" ilgili bakanlıkların mütalaalarına dayanan Milli Eğitim Bakanlığı’nın 26.10.1970 tarih ve 7349 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 16.11.1970 tarihinde kararlaştırılarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulunun 11.04.1985 tarihli kararı ile 15.05.1985 tarih ve 18755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği" halen yürürlüktedir.

Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi;

Yönetmeliğinin 4. maddesinde belirtildiği üzere "Kültür eserlerini koruyan ve bu eserleri etüd, eğitim ve bedii zevki yükseltme amacıyla toplu halde teşhir eden kamu yararına çalışan, sanata, ilme, sağlığa, teknolojiye, ait koleksiyonları bulunan müesseselere müze adı verilir."

5. maddesinde ise ; ”Daimi teşhir bölümü bulunan kütüphaneler ve arşiv merkezleri resmi şekilde halkın ziyaretine açık bulunan tarihi anıtlar tarihi anıtlara ait binaların kısım ve müştemilatı, tarihi, arkeolojik tabii önemi haiz mevkiler ve parklar, nebabat ve hayvanat bahçeleri, akvaryumlar ve benzeri teşekküller bu tarife girer”

denilerek tarifi yapılmaktadır.

ICOM’ un amaçları, çalışma yollarının anlatıldığı III. Bölümün 6.maddesinde ise; Amaçlar başlığında;

a) Türkiye müzelerini ve müzecilik mesleğini milletlerarası seviyeye yükseltmek ve temsil etmek,
b) Müzeleri ve müzecilik mesleğini korumak ve geliştirmek,
c) Toplum hizmetine, bilgilerin yayılmasına ve milletlerarası karşılıklı münasebetlerin gelişmesine faydalı olmak”

7. maddesinde ise ; “Milli Komite yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki yolları takip eder:

a) ICOM Türkiye Milli Komitesi, Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) ve bu konseye bağlı Milli Komiteler ve ihtisas teşekkülleri ile temas ve münasebetler kurar, imkanlarına göre onlarla işbirliği yapar,
b) Türkiye’deki her çeşit müze faaliyetlerini dışarıdaki milli komitelere aksettirir ve çeşitli müze mensuplarının yabancı ülkelerdeki müzelerde yetişmeleri için imkanlar arar. ICOM ve ona bağlı milli komiteler arasında mesleki eleman ve teknik malzeme bakımlarından ihtiyaçlara uygun gelişmeyi sağlamak üzere karşılıklı tedbirler alınır. Bu alanda girişilecek her türlü işbirliği hususundaki teşebbüslerin gerçekleşmesine çalışır.
c) "Müze ve müzecilikle ilgili yayınlar yapar."

 

ICOM Türkiye Milli Komitesinin yeni İcra Komitesi
Gökhan YAZGI - Başkan
Mustafa Y. GÜNEŞ - Başkan Vekili
Bülent GÖNÜLTAŞ - Sekreter
İbrahim Barış SARICA - Muhasip
Azime EVRENSEL - Üye
Hakan Melih AYGÜN - Üye
Meliha YAYLALI - Üye