ICOM Türkiye Milli Komitesi Ülkemizin UNESCO’ya üyeliğine ilişkin yasaya dayalı olarak hazırlanan bir yönetmelik ile 1956 yılında kurulmuştur. Temel olarak dünyadaki müzecilik uygulamalarını takip etmek ve Türkiye’de yürütülen müzecilik çalışmalarını uluslararası müzecilik camiasına aktarmak, aynı zamanda ülkedeki müzecilerin görüş paylaşımında bulunabileceği bir platform oluşturmak amacıyla kurulan komite, kültür varlıklarının yönetimi konusunda ilgili resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini artırmaya ve ICOM üyeliğini yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.