Tarih: 
25. Şubat 2015

2863 Sayılı Kanun’un 48. maddesi gereğince, yurt çapında Bakanlığımız izinleri ile gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına, Bakanlığımız adına katılacak uzman personele yönelik olarak gruplar halinde planlanan eğitim seminerlerine 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da devam edilmektedir.

Milli Komitemizin desteğiyle yapılan 2015 yılı ilk grup eğitim programı Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Vekili Zülküf YILMAZ’ın açılış konuşmasıyla başlayan ve 23-24 Şubat 2015 tarihlerinde iki gün süren eğitim programı kapsamında, 21 ayrı birimde görevli 30 uzman personele Bakanlık Temsilciliği seminerleri verilmiştir.

Eğitim programında, Kazılar Dairesi Başkanı Melik AYAZ, Pisidia Antiocheia Antik Kenti Kazıları Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI ile Antalya Müzesi Müdürü Mustafa DEMİREL, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Melike GÜL tarafından da yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve deneyimler konusunda katılımcılarla paylaşımlarda bulunulmuştur.

Program kapsamında, Bakanlık Temsilciliği seminerleri yanında, genel müzecilik konuları, Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik ve bu çerçevedeki uygulamalar ile kültür varlığı kaçakçılığı konularında da paylaşımlarda bulunulmuş, eğitim sonunda katılımcılarla birlikte Antalya Müzesine bir inceleme gezisi de yapılmıştır.