Tarih: 
5. Mart 2015

ICOM Türkiye Milli Komitesi Başkanlığının katkılarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenecek “24. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu" ile müzecilik alanındaki güncel uygulamaların değerlendirileceği "Uluslararası Müzecilik Çalıştayı” 23-25 Mart 2015 tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilecektir.
 

Organizasyona ICOM Türkiye Milli Komitesi Başkanlığı temsilcileri, Müze Müdürlüklerinden, Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerinden, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yönetici ve uzmanlar ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, TÜRKSOY’a üye ülkeler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, TÜRSAB, BİLİNTUR, ARIT’ten temsilciler ile çok sayıda bilim adamı katılacaktır.