Tarih: 
6. Nisan 2016
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ICOM Türkiye Milli Komitesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen “25.Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu, 2.Uluslararası Müzecilik Çalıştayı ve Birim Amirleri Toplantısı.” 11-18 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.
 
1990 yılından itibaren her yıl farklı illerde düzenlenen ve büyük bir katılımla gerçekleştirilen sempozyum, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüklerince yapılan müze çalışmalarının ve kurtarma kazılarının sunulup, tartışıldığı bilimsel bir toplantı niteliğindedir.
 
Söz konusu sempozyum kapsamında, 11-13 Nisan 2016 tarihinde müzecilik hizmetine yönelik uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirileceği “Müzecilik Çalıştayı” yapılacak, 14-15 Nisan 2016 tarihleri arasında Müze Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma kazıları ile ilgili bildiriler sunulacaktır.
 
16-17 Nisan 2016 tarihleri arasında ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürleri,  Laboratuvar Müdürleri, Rölöve ve Anıtlar Müdürleri ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlerinin katılımıyla müşterek sorun ve çözüm önerilerinin görüşüleceği bir toplantı gerçekleştirilecektir.
 
400 kişinin katılması beklenen organizasyona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, A.B.D., İngiltere, Avusturya ve Ülkemizden çok sayıda bilim adamının katılması planlanmaktadır.