Tarih: 
20. Nisan 2016
 
ICOM Türkiye Milli Komitesinin de desteğiyle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Antalya'da 11-18 Nisan 2016 tarihleri arasında "25. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu, 2.Uluslararası Müzecilik Çalıştayı ve Birim Amirleri Toplantısı” gerçekleştirildi. 
 
Söz konusu etkinlik kapsamında, 11-13 Nisan 2016 tarihinde müzecilik hizmetine yönelik uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği eğitim faaliyetlerini de kapsayan "Müzecilik Çalıştayı”; 14-15 Nisan 2016 tarihleri arasında Müze Müdürlükleri tarafından yapılan kurtarma kazılarına ilişkin bildirilerin sunulduğu sempozyum düzenlendi.
 
16-17 Nisan 2016 tarihleri arasında ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürleri, Laboratuvar Müdürleri, Rölöve Müdürleri ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlerinin katılımıyla sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü bir toplantı yapıldı.
 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarından toplam 400 kişinin katıldığı organizasyona ABD, İngiltere, Avusturya ve Ülkemizden çok sayıda bilim insanı da sunumlarıyla katkıda bulundu.