Tarih: 
25. Nisan 2017

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Müze Müdürlüklerince gerçekleştirilen müze kurtarma kazılarının bildiriler halinde sunulup tartışıldığı Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu bilimsel bir toplantı niteliğindedir. 19 - 20 Nisan 2017 tarihlerinde 26.sı gerçekleştirilen sempozyumda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Müze Müdürlükleri tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen kurtarma kazıları ile ilgili 34 adet bildiri sunulmuştur.

Organizasyon kapsamında 19 Nisan 2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Yöneticileri, ilgili Birim Amirleri ve Müze Müdürlerinin  katılımıyla müzelerimizde yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılıp değerlendirildiği bir toplantı da yapılmıştır.

21 Nisan'da Hatay'daki kazı alanları ve ören yerlerine yapılan çevre gezisi ile sona eren olan sempozyuma, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarından yaklaşık 250 kişi katılmıştır.