Tarih: 
23. Ocak 2015

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ, 2015 YILI KONFERANS TAKVİMİ 

 •8 OCAK 2015

•ENVER SAĞIR

•Kommagene Krallığı; Arsemeia, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü

•The Kingdom of Commagene; Arsemeia, Karakus Tumulus and the Cendere Bridge

•22 OCAK 2015

•COŞKUN ÖZGÜNEL

•İlyada, Homeros ve Apollon Smintheus |

•Ilias, Homeros and Apollon Smintheus

•5 ŞUBAT 2015

•ŞEVKET DÖNMEZ

•Anadolu Kurganları: Genel Bir Değerlendirme

• Anatolian Kurgans: An Overview

•19 ŞUBAT 2015

•SAİT BAŞARAN

•Trakya'da bir Prenslik Merkezi Ainos

• A Principality city in the Thrace: Ainos

•12 MART 2015

•FİLİZ YENİŞEHİRLİOĞLU

•Osmanlı Arkeolojisi : Yeni Araştırmalar

• Ottoman Archaeology : New Trends

•26 MART 2015

•VASIF ŞAHOĞLU

•Çeşme -  Bağlararası: Batı Anadolu'da bir Tunç Çağı Limanı

•Çeşme - Bağlararası: A Bronze Age Harbour Town in Western Anatolia

•2 NİSAN 2015

•AYGÜL - MUSTAFA SÜEL

•Ortaköy - Şapinuva Kazı Çalışmaları: Filolojik ve Arkeolojik Sonuçlar

• Excavation Studies of Ortaköy - Sapinuva: Philological and Archaeological Results

•16 NİSAN 2015

•MASAKO OMURA

•Kırşehir Yassıhöyük Kazıları

• Kırşehir Yassıhöyük Excavations

•21 MAYIS 2015

•ANDREAS SCHACNER

•Boğazköy - Hattuşa Kazılarının Son Yıllardaki Sonuçlarına Göre Hitit İmparatorluğunun Oluşum Süreci

•The Making Hittite Empire İn The Light Of Recent Research At Boğazköy - Hattusha

•8 EKİM 2015

•ZEYNEP ÇİZMELİ ÖĞÜN

•Smintheion Definesi

•Smintheion Hoard

•22 EKİM 2015

•KUTALMIŞ GÖRKAY

•Yeni Arkeolojik Çalışmalar Işığında Zeugma

•Recent Archaeological Works at Zeugma

•12 KASIM 2015

•HARUN TAŞKIRAN

•Anadolu'da Acheuleen Kültürün Dağılımı ve Olası Rotaları

• The Distribution of Acheuleen Culture and its Possible Routes in Anatolia

•26 KASIM 2015

•NURETTİN ARSLAN

•Assos: Banker, Köle ve Filozofların Yönettiği Poliste Geçmiş Yaşamın İzleri

•Assos: Imprints of the Past in a City Ruled by a Banker, Slave and Philosophers

•10 ARALIK 2015

•EMEL ERTEN

•Roma Dünyasında Pencere Camı

• Window Glass in the Roman World

•24 ARALIK 2015

•ALİYE ÖZTAN

•Tunç Çağından Roma'ya Acemhöyük: Son Araştırmalar Işığında Aksaray'ın 3000 Yıllık İskan Tarihi

• Acemhöyük, from Bronze Age to Roman Period: 3000 Years Settlement History of Aksaray in the Light of New Researche