Tarih: 
22. Temmuz 2015

Organizasyon Komitesi

 

ICOM Türkiye

ICOM Avrupa

ICR Uluslararası Bölgesel Müzeler Komitesi
ICOM Güney Doğu Avrupa Bölgesel Ortakları
ICOM Azerbaycan, ICOM Yunanistan, ICOM Hırvatistan
Avrupa Müze Forumu
Baksı Müzesi

Avrupa Konseyi’nin Katkılarıyla

İçerik
Bu atölye çalışması müzelerin sosyal gelişimdeki eşsiz değerini araştıracaktır. Tartışılacak konu başlıkları:

1. Müzelerin yaşayan kültürle ve bölgeyle kurabileceği bağlantılar
2. Somut ve somut olmayan kültürel varlıklar ve müze bağlamı
3. Yerel potansiyelin üretime dönüştürülmesi
4. Müzeler üretim ve İstihdam, Ulusal/Uluslararası Pazar

Konuşmalar ve sunumların bir sonuç önermesi beklenmektedir ve bu sonuçlar basılı hale getirilip, Milano’da 2016 yılında gerçekleştirilecek ICOM Genel Konferansında sunulacaktır. Sonuçlar müzenin toplumdaki direkt/endirekt etkilerini, karar mekanizmalarını ve kalite standartlarını belirlemede yol gösterici olacaktır. Müzelerin vizyonu ve misyonu ve temel değerleri doğrultusunda bu sonuçlar aynı zamanda müzelerin iç değerleri ve kurumsal katkılarını vurgulayarak, yöneticilere müzelerin önemini gösterir.
Bu atölye çalışmasının amacı müze başarı öyküleri sunarak olumlu ortamı desteklemek ve müzelerin yeni sosyal çevrelerdeki değerini belirlemektir.