Tarih: 
3. Ağustos 2015
ICOM 80. DANIŞMA KOMİTESİ TOPLANTISI
 
01 – 02 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) 80. Danışma Komitesi Toplantısının açılışında; bir önceki yıl gerçekleştirilen toplantının kısa bir özeti ele alınmış, ICOM 2014 yılı üyelik çalışmaları hakkında genel bilgiler verilmiştir. “Yönetim Hakkında Güncelleme”, “Gelecek Stratejik Plan/Önümüzdeki 10 Yılda ICOM” ve “Yeni Yüzyılda Müzenin Tanımının güncellenmesi” konularında tematik oturumlar gerçekleştirilmiş; “Gelecek Stratejik Plan/Önümüzdeki 10 Yılda ICOM” konulu çalışma grubuna ICOM Türkiye adına katılım sağlanmıştır.
 
Teknik Komiteler ve Çalışma Gruplarının sunumlarının ardından ICOM’a bağlı organizasyonların (AEOM, AIMA, ASTC, CAM, FIHRM, HO!I, IAMH, ICAM, MAC) görev alanlarıyla ilgili faaliyetlerini konu alan kısa sunumlar yapılmıştır.
 
02 Haziran 2015 tarihinde, ICOM’un 2019 yılında gerçekleştirilecek 25. Genel Konferansına aday olan Cincinnati (Amerika Birleşik Devletleri) ve Kyoto (Japonya) şehirlerinin ve organizasyonun tanıtımının ardından gerçekleştirilen elektronik oylama sonucunda Kyoto şehri kazanan şehir olarak ilan edilmiştir. Oylamada ICOM Türkiye Milli Komitesi Başkanlığı adına Kyoto lehine oy kullanılmıştır.
 
Oylamanın ardından 2017 ve 2018 yılları Müzeler Günü temasının oylamasına geçilmiştir. Müzeler Günü teması olarak; oy çokluğu ile 2017 yılı için “Museums and Hard History”, 2018 yılı için ise “Museums and the Digital World” seçilmiştir. ICOM Türkiye Milli Komitesi adına 2017 yılı için “Museums and Regional Development”, 2018 yılı için ise “Museums and the Digital World” lehine oy kullanılmıştır. 2017 yılı için belirlenen temanın adının uluslararası dil birliği olmasını sağlamak amacıyla “Museums and Contested Histories” olarak değiştirilmesi önerilmiş; öneri üye ülkeler tarafından kabul edilmiştir.
 
ICOM web sayfasından 2017 Müzeler Günü teması, “Museums and Contested Histories: Saying the unspeakable in museums”; 2018 yılı Müzeler Günü teması ise “Hyperconnected museums: New approaches, new publics” olarak ilan edilmiştir.
 
30. GENEL KURUL TOPLANTISI
 
03 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen ICOM 30. Genel Kurul Toplantısında ise 29. Genel Kurul’dan notlar aktarılmış, 2014 finansal durumu, harcamalar, gelirler hakkında detaylı bilgiler verilmiş, ICOM Başkanı Prof. Dr. Hans-Martin HINZ tarafından faaliyet raporu okunmuştur. Okunan rapor sonucunda ICOM’un faaliyetleri oybirliğiyle kabul edilmiştir.