Tarih: 
16. Ekim 2015

 

İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezinde (İSTYAM) gerçekleştirilmekte olan "II. Tarihi Eserleri Koruma ve Onarım Çalıştayı (Metal Eserler)" kapsamında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlükleri ile Müze Müdürlüklerinde görevli uzman personelin yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Institute of Nautical Archaeology (INA), Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı gibi kurumların metal eserler ile ilgili yapmış oldukları restorasyon ve konservasyon çalışmaları aktarılmaktadır. 15 Ekim 2015 tarihinde başlayan çalıştay, 17 Ekim'de sona erecektir.