Tarih: 
16. Mart 2017
Uluslararası Çorum Derekutuğun Çalıştayı: MÖ 2. Bin Başlarında Orta-Kuzey Anadolu  
 
Çorum’da Bakanlar Kurulu Kararı ile Alacahöyük, Boğazköy-Hattuşa, Ortaköy-Şapinuva, Resuloğlu, Eskiyapar; Çorum Müzesi Başkanlığında ise Bayat İlçesi, Derekutuğun Köyü’nde devam eden kazı çalışmaları, Hitit ve öncesi dönemlerin aydınlatılmasına önemli katkılar sağlamaktadır.  
 
Çorum’un Anadolu kültür tarihi içerisinde önemli bir yeri vardır. Çorum, geçmişini günümüzden en az 8000 yıl öncesine kadar takip edebildiğimiz ilk gelişmiş toplulukların yaşadığı önemli bir bölgedir. Doğal kaynaklar bakımından da zengin olan Çorum’da, günümüzden 5000 yıl önce Bayat İlçesindeki Derekutuğun köyünde galeriler açılarak doğal bakır çıkartılmış olduğu burada yapılan kazı çalışmaları sonucu öğrenilmiştir. Kalitesi çok yüksek bu bakır, muhtemelen dönemin gelişmiş toplumlarının dikkatini çekmiştir. Bu nedenle Derekutuğun, tüccarların uğrak yeri olmuştur. Yazılı kaynaklar günümüzden 4000 yıl önce Asurlu tüccarların Anadolu’ya gelip ticaret yaptıklarını anlatır. Bu ticaret ağı ile tüccarlar, tüm Anadolu’ya yayılarak metal alırlar ve Mezopotamya’ya taşırlar. Aynı zamanda Çorum’a da gelerek Boğazköy-Hattuşa, Alacahöyük ve Derekutuğun’a da uğrarlar.  
 
Çorum Müzesi tarafından düzenlenen Bu çalıştayÇorum Müzesi başkanlığında, Prof. Dr. Ünsal YALÇIN’ın bilimsel danışmanlığında kazı çalışmaları 2009 yılından itibaren devam eden Bayat İlçesi, Derekutuğun Köyü, Eski Maden İşletmeleri yerleşim alanında açığa çıkan ve Erken Hitit/Asur Ticaret Kolonileri dönemine tarihlenen malzemenin, bölgedeki diğer merkezlerle karşılaştırılması amacıyla düzenlenmiştir.  
 
Çalıştaya, Orta ve Kuzey Anadolu bölgesinde çalışma yapan bilim insanları davet edilmiştir. Çalıştayda Orta-Kuzey Anadolu’da Erken Hitit/Asur Kolonileri dönemindeki kronolojik ve kavramsal sorunların yanı sıra yeni bulgular ışığında gelişmeler tartışılmıştır.  Boğazköy-Hattuşa, Kayalıpınar, Kuşaklı, Kaman Kalehöyük, Yassıhöyük, Büklükale, Ovaören, Samsun Tatlıgölhöyük ve Derekutuğun buluntuları karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. Ayrıca çalıştay konusu olan bu dönem filolojik açıdan da değerlendirilmiştir.  
 
Çorum Müzesi tarafından ilki 2016 yılında düzenlenen 2. Uluslararası Çorum Derekutuğun Çalıştayı’nda sunulan bildiriler, ortaya konulan yeni bilgiler ve öneriler, çalıştay konusu olan Er Hitit/Asur Ticaret Kolonileri dönemi ile ilgili kronolojik ve kavramsal sorunların aydınlatılmasına katkı sağladığı ve bu çalıştayın sürdürülmesi gerektiği katılımcılar tarafından dile getirilmiştir.