Tarih: 
30. Nisan 2015

ICOM Türkiye'nin Ortaklığıyla;

23-26 Temmuz 2015 tarihleri arasında Baksı Müzesi'nde "KALKINMANIN İTİCİ GÜCÜ OLARAK BÖLGESEL MÜZELER" konulu bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir. Çalışmaya ICOM Türkiye temsilcilerinin yanısıra proje ortakları olan ICOM Avrupa, ICR Uluslararası Bölgesel Müzeler Komitesi, ICOM Güney Doğu Avrupa Bölgesel Ortakları, ICOM Azerbeycan, ICOM Yunanistan, ICOM Hırvatistan, Avrupa Müze Forumu, Baksı Müzesi ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerden çok sayıda yerli ve yabancı uzman ve bilim adamı katılacaktır.

Atölye çalışması müzelerin sosyal gelişimdeki eşsiz değerini araştıracaktır. Tartışılacak konu başlıkları:

1. Müzelerin yaşayan kültürle ve bölgeyle kurabileceği bağlantılar
2. Somut ve somut olmayan kültürel varlıklar ve müze bağlamı
3. Yerel potansiyelin üretime dönüştürülmesi
4. Müzeler üretim ve İstihdam, Ulusal/Uluslararası Pazar

Konuşmalar ve sunumların bir sonuç önermesi beklenmektedir ve bu sonuçlar basılı hale getirilip, Milano’da 2016 yılında gerçekleştirilecek ICOM Genel Konferansında sunulacaktır. Sonuçlar müzenin toplumdaki direct/indirekt etkilerini, karar mekanizmalarını ve kalite standartlarını belirlemede yol gösterici olacaktır.

Müzelerin vizyonu ve misyonu ve temel değerleri doğrultusunda bu sonuçlar aynı zamanda müzelerin iç değerleri ve kurumsal katkılarını vurgulayarak, yöneticilere müzelerin önemini gösterir.

Atölye çalışmasının amacı müze başarı öyküleri sunarak olumlu ortamı desteklemek ve müzelerin yeni sosyal çevrelerdeki değerini belirlemektir.