Tarih: 
26. Mart 2018

ICOM Türkiye gerek ulusal gerekse uluslararası alanda müzecilik konusunda yapılan çalışmalara katkı vermeye devam etmektedir.

ICOM’un Paris’te gerçekleştirilen 2017 yılı Genel Kurul Toplantısı’nda, üye ülkelerin katılımcıları ile müze tanımının revizyonu için yapılan yuvarlak masa çalışmasının devamı olarak ICOM bünyesinde kurulan “Müze Tanımı, Beklentiler ve Potansiyeller Çalışma Grubu” tarafından 2018 yılı Haziran ayındaki ICOM Konferansında organize edilecek toplantıda ele alınmak üzere; ICOM’un ulusal ve uluslararası komitelerince 21. yüzyıl koşulları ışığında müze tanımının yeniden yorumlanması, toplumlar ve müzeler arasındaki eğilimlerle ilgili basit ve temel sorular ekseninde bir dizi çalıştaylar yapılması önerilmiştir.

Bu doğrultuda ICOM Türkiye Milli Komitesi olarak; ICOM Türkiye bireysel üyeleri ile ICOM’un kurumsal üyelerinin bir araya getirilerek ICOM’un Müze Tanımı, Beklentiler ve Potansiyeller Komitesine sunulmak üzere “Müze Tanımı” konusunda kapsamlı bir raporun hazırlanması amacıyla; ICOM Türkiye üyeleri, Türkiye’de faaliyet gösteren özel müzeler, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerin uzman ve idarecileri ile akademisyenler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden müteşekkil yaklaşık 50 kişilik bir katılımcı grubuyla Nevşehir İli, Avanos İlçesinde 19 – 21 Nisan 2018 tarihleri arasında “Müze Tanımı Çalıştayı” gerçekleştirilecektir.

Bir dizi etkinliğin başlangıcı olarak planlanan ve esas olarak müze tanımının tartışılacağı bu çalıştayın Ülkemiz müzeciliğine anlamlı ve önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.