Tarih: 
15. Ocak 2015

Ülkemizde müze ve örenyerlerinde bulunan taşınır - taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının restorasyon, konservasyon çalışmaları, müzelerde ve yurtiçi/yurtdışındaki geçici sergilerde eserlerin korunması için uygun iklim, depolama ve teşhir ortamlarının araştırılması, tarihi yapıların malzeme ve koruma sorunlarının tespit edilmesi, özgün yapı malzemelerinin analizleri, restorasyon projelerinde doğru müdahale yöntemlerinin oluşturulması için onarım malzemelerinin geliştirilmesi ve eserlerimizin sağlıklı bir biçimde gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı 10 adet (Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Nevşehir ve Trabzon’da) Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü hizmet vermektedir. Bu laboratuvarların yanısıra müzeler bünyesinde oluşturulan daha dar kapsamlı laboratuvarlarda da restorasyon ve konservasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarlarda yürütülen çalışmalardan örnekler;

Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünce Anadolu Medeniyetleri Müzesi Neolitik seksiyonunda sergilenen 15 adet Çatalhöyük duvar resminin restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandı.

Kastamonu Müzesine taşınan Selmanlı Tümülüsü Mezar Odasında lahdi oluşturan kireçtaşı malzemenin onarımları ve sağlamlaştırılması ile mezar odası içerisinde bulunan duvar resminin konservasyon çalışmaları da Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Kütahya Müze Müdürlüğü, arkeoloji ve etnografya seksiyonlarındaki eserlerinin restorasyon ve konservasyonunun yapılabilmesi için 2013 yılında bir laboratuvar oluşturdu. İki restoratör ile başlanan çalışmalar sonucunda bugüne kadar 614 adet eserin restorasyon ve konservasyonu tamamlandı.

Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünce Erzurum Müzesindeki eserlerin restorasyon ve konservasyonları ile durum tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Malatya Müzesi eserlerinin restorasyonları da yine aynı Laboratuvar Müdürlüğü uzmanlarınca yapıldı.

Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı Saltanat Arabalarının konservasyon çalışmaları İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünce yapılmaktadır. 

Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünce Hasankeyf İmam Abdullah Ziyareti Kapısı ile  müze olarak hizmete açılacak olan Eski Cezaevi Binasının kitabesinin restorasyon, konservasyon ve temizlik çalışmaları yapıldı. 

Trabzon Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünce Trabzon Müzesindeki eserlerin restorasyon ve konservasyonları yapılıyor. 

Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünce; yeni açılacak Antalya Etnografya Müzesi teşhiri hazırlıkları kapsamında 88 adet etnografik eserin konservasyonu çalışmaları tamamlanmıştır. Antalya Müzesine ait pişmiş toprak eser deposu ve teşhir taraması sonucunda konservasyona ihtiyacı olduğu tespit edilen 188 adet eser ile yeni açılacak Demre Müzesi teşhirinde yer alacak 116 adet arkeolojik eserin konservasyonu çalışmaları tamamlanmıştır. Perge kazılarında parçalar halinde bulunan 13 adet heykelin restorasyon ve konservasyon çalışmaları ise sürmektedir.