Uluslararası Çorum Derekutuğun Çalıştayı: MÖ 2. Bin Başlarında Orta-Kuzey Anadolu  
 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeler ile restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarındagörev yapmakta olan restoratör/konservatörlerin unvan tanımlarını yasal düzenlemelerle belirginleştirmek, bu meslek grubuna mensup uzmanların mesleki yeterliliklerini uluslararası boyutlara taşımak ve bu alanda istihdamın arttırılmasını sağlayabilmek için idari ve teknik açıdan yapılabilecekleri belirlemek amacıyla Ülkemizin de üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere restorasyon ve konservasyon alanında faali

ICOM Türkiye Milli Komitesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Japon Vakfı ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde müzecilik ve restorasyon – konservasyon işlemlerine yönelik olarak 2011 yılından bu yana Kırşehir Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinde gerçekleştirilen eğitim programına 2016 yılında da devam edilmiştir.

Sayfalar