Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından tüm dünyada "18 Mayıs Müzeler Günü" çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olup ICOM Milletlerarası Müzeler Konseyince 2019 yılı için ana tema "Kültürel Merkezler Olarak Müzeler: Geleneğin Geleceği" olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Ülkemiz müzelerinde de ICOM tarafından belirlenen tema çerçevesinde geçici sergiler, konferanslar, konserler, yarışmalar vb. etkinlikler düzenlenecektir. 

ICOM Türkiye üyeleri, Türkiye’de faaliyet gösteren özel müzeler, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerin uzman ve idarecileri ile akademisyenler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden müteşekkil yaklaşık 50 kişilik bir katılımcı grubuyla gerçekleştirilen “Müze Tanımı Çalıştayı” Avanos, Nevşehir'de başladı.

ICOM Türkiye gerek ulusal gerekse uluslararası alanda müzecilik konusunda yapılan çalışmalara katkı vermeye devam etmektedir.

Aydın Müzesi Perşembe Konferansları serisinin 2018 yılı programı, Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Sayfalar