Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Müze Müdürlüklerince gerçekleştirilen müze kurtarma kazılarının bildiriler halinde sunulup tartışıldığı Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu bilimsel bir toplantı niteliğindedir. 19 - 20 Nisan 2017 tarihlerinde 26.sı gerçekleştirilen sempozyumda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Müze Müdürlükleri tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen kurtarma kazıları ile ilgili 34 adet bildiri sunulmuştur.

Uluslararası Çorum Derekutuğun Çalıştayı: MÖ 2. Bin Başlarında Orta-Kuzey Anadolu  
 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeler ile restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarındagörev yapmakta olan restoratör/konservatörlerin unvan tanımlarını yasal düzenlemelerle belirginleştirmek, bu meslek grubuna mensup uzmanların mesleki yeterliliklerini uluslararası boyutlara taşımak ve bu alanda istihdamın arttırılmasını sağlayabilmek için idari ve teknik açıdan yapılabilecekleri belirlemek amacıyla Ülkemizin de üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere restorasyon ve konservasyon alanında faali

Sayfalar