Aydın Müzesi Perşembe Konferansları dizisi Prof.Dr. Hasan MALAY, "Antik Devirde Tralleis'de Yetişmiş Hekimler ve Batı Anadolu'ya Özgü İtiraf Yazıtlarında (Confessio) Sözü Edilen Hastalıklar" konulu konferans ve Yrd.Doç.Dr. Serdar MAYDA, "Aydın’ın Son Onmilyon Yıllık Tarihi; Paleontolojinin Işığı Altında Türkiye Paleontolojisi" konulu konferansıyla devam ediyor...  

Konferans / Conference: "Kırşehir Yassıhöyük Kazıları"... 

Dr. Masako OMURA

Mardin Müzesinin, TÜBİTAK (Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu) Bilim Şenlikleri Destekleme Programı için hazırladığı “Müzeler Yaşamları Değiştirebilir” adlı projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun bulundu.

2015 Uluslararası Müzeler Günü etkinliklerine ilişkin çalışmaları ve duyuruları http://network.icom.museum/international-museum-day linkinden takip edebilirsiniz... 

 

Komşumuz Suriye’deki olumsuz şartlara rağmen, sınırın sıfır noktasındaki Karkamış Kazılarına devam ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle ve Bologna Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nicolo Marchetti Başkanlığında arkeolojik kazı çalışmaları sürdürülen Geç Hitit Dönemi Karkamış Antik Kenti’nin bir bölümü Suriye topraklarında yer almakta. İngiltere’de yayımlanan ve abonelik sistemi ile tüm dünyada okuyucularına ulaştırılan “Current World Archaeology” Dergisinin 70.

Konferans: "Ortaköy-Şapinuva Kazı Çalışmaları: Filolojik ve Arkeolojik Sonuçlar"...

Tarih: 02 Nisan 2015

Saat : 15:15

Yer   : Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferans Salonu

24. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Uluslararası Müzecilik Çalıştayı Başladı...

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen “24. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu" ile müzecilik alanındaki güncel uygulamaların değerlendirileceği "Uluslararası Müzecilik Çalıştayı” 22 Mart 2015 tarihinde ICOM Türkiye Milli Komitesi Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün katkılarıyla Şanlıurfa Nevali Otelde başladı.

 

24th Symposium of Museums Salvage Excavations and Museum Workshop... Invitation and programme.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer ÇELİK, DAİŞ'in (Irak Şam İslam Devleti-IŞİD) işgal ettiği yerlerdeki kültür ve sanat eserlerine verdiği zararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Osmanlı Arkeolojisi: Yeni Araştırmalar" Konferansı Gerçekleştirildi.

Sayfalar